Anècdotes i costums

La ratlla, en la filà de Mosqueters

Indubtablement, la ratlla és un reflex fidel, de l'economia i de l'evolució de la Filà de Mosqueters.

L'any 1926, comencen a tindre's dades escrites, d'esta manera d'estalvi setmanal, per a fer front als gastos dels festers i les seues famílies, durant els dies de festes.
Jerónimo Ferre Tormo, és el primer responsable que es coneix des de 1926, la recaptació del qual anual totalitza la quantitat de 4.164'75 ptes., la quota mitjana setmanal oscil·lava llavors entre 0'50 i 2 ptes.

En 1931 la ratlla a penes ha pujat a 7.444 ptes. anuals, en 1932 esta baixa a 7.212 Ptes., igual que en 1934 que és de 6.232 Ptes.

En 1936, es recapta fins a la quota del 19 de Juliol, que és de 351 ptes., i es reprén el 21 de maig de 1939, amb 113 ptes. La guerra civil és la causa d'este llarg parèntesi.
L'any 1940, la recaptació anual és de 7.076 Ptes., en 1.955, és de 76.271 Ptes. Les crisis per què travessa la indústria i per consegüent la població, tenen la seua repercussió en la ratlla. Per exemple, l'any 1959 es baixa a 93.025 Ptes, després d'haver aconseguit en 1958 la quantitat de 105.150 Ptes.

L'any 1965, està per 173.345 Ptes., i en 1970 són ja 310.025 Ptes.. El milió es bota en 1977, i els dos milions en 1980. 4.523.700 Ptes. és la recaptació a què es va arribar en 1984.
Esta és en síntesi la labor realitzada des de 1926, per Mosqueters, depositaris d'estos fons i administradors com Jerónimo Ferre Tormo, a qui va succeir el seu gendre Antonio Beneyto, i que al seu torn a este substituïsc el seu fill Juan Beneyto Ferre.