• BENVINGUTS I BENVINGUDES A LA FILÀ DE MOSQUETERS!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Notíciesveure totes

Assemblea 9 de febrer. Dia del Sant Crist

Al finalitzar l'acte del canvi de bandes, sobre les 19:30h aproximadament, tindrà lloc l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, amb el següent orde del dia:

  1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta anterior.
  2. Lectura per la Sra.Tresorera dels ingressos i despeses produïts durant l'any fester.
  3. Pronunciament per part de cada mosqueter-mosquetera de l'AVANT O ARRERE per a la seua permanència o cessament en la Filà.
  4. Admissió de nous mosqueters/eres.
  5. Entrega als mosqueters jubilats de l’estatueta del “mosqueter”.
  6. Precs i preguntes (Per la durada de l'Assemblea és probable que se suspenga este apartat).