• BENVINGUTS I BENVINGUDES A LA FILÀ DE MOSQUETERS!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Notíciesveure totes

Assemblees del dia dels Comptes i del dia del Sant Crist

En els propers dies se celebraràn les següents assemblees en les que queden convocats tots els mosqueters:

DIA 28 DE GENER DE 2018 – DIA DELS COMPTES – Una vegada finalitzada l'Assemblea Extraordinària convocada per a este día, i amb cinc minuts de descans, tindrà lloc l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en el nostre maset, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.Com no donarà temps a la redacció de l'acta pertinent, en la pròxima reunió es llegirán dos actes.
2. Presentació de voluntaris. si hi ha, per al càrrec d'Alferes 2019, sinó procedirem a realitzar el sorteig.
3. Lliurament als nous mosqueters-es del corresponent mosquet o espasa.
4. Precs i preguntes. - Els no assistents acceptaran els acords ací acordats.

  • En finalitzar l'assemblea es procedirà al repartiment de la “Ratlla”.
  • Els tiquets per a les carrosses del dia de l'entrada s'arreplegaran aquest dia.

 

DIA 6 DE FEBRER DE 2018 – DIA DEL SANT CRIST – En finalitzar l'acte del canvi de bandes, sobre les 19:30h. aproximadament, tindrà lloc l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en el nostre maset, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
2. Lectura, per part del Sr. Tresorer, de les despeses i ingressos haguts durant l'any fester.
3. Pronunciament per part de cada mosqueter-a de l’AVANT o ARRERE per a la seua permanència o cessament en la Filà.
4. Admissió de nous mosqueters-es.
5. Lliurament als mosqueters jubilats de la figura del “Mosqueter”.
6. Precs i preguntes.